Aptor

I den PC-baserade apteringsdatorn Aptor 20 har den senaste datortekniken utnyttjats fullt ut. Anpassningen till olika maskiner, förare och driftförhållanden görs programmässigt, utan ingrepp i hårdvaran. Manöverpaletterna kan programmeras och varje förare bestämmer själv knapparnas funktioner.

Med konstruktionen följer också att Aptor 20 är "framtidssäker" och lätt kan uppgraderas för att möta även framtida krav på en modern apteringsdator. Den stora ljusstarka bildskärmen visar med tydliga siffror den pågående processen. Bildskärmen har plats för hela prislistan.

Tangentbordet på Aptor 20 har det vanliga tangentbordets alla tangenter och all programmeringen görs i klartext. Aptor 20 har självklart värdeaptering. Överskådlig och tydlig programmering, utan koder och förkortningar, gör det enkelt att ändra alla parametrar.

System Aptor 20

Bildskärm

Programmering

Kommunikation

Aptering

Standardanpassad